Välkommen

 

 
Ordförande

Maria Grind mail: ordforande@labradorvastmanland.se

mobil: 070-3810303

 

Vice ordförande

Lena Karlsson mail: ledamot@labradorvastmanland.se

mobil: 073-618 87 94

 

Sekreterare

Kerstin Dahlström  mail: sekreterare@labradorvastmanland.se
mobil: 070-262 52 69

 

Kassör

Adjungerande

Inger Bolin   mail: kassor@labradorvastmanland.se

mobil: 070-660 11 38

 

Viltspåransvarig

Ann Nygårds mail: viltspar@labradorvastmanland.se

mobil: 070-7328175

 

Suppleant & Utställningsansvarig

Camilla Wiberg  mail: utstallning@labradorvastmanland.se

mobil: 073-0915767

 

Suppleant & jaktansvarig

Anette Hörnfeldt  mail: jakt@labradorvastmanland.se

mobil: 070-6974144

 

Utbildningsansvarig

Eva Danneby  

 

 

  

Valberedning

Carina Henriksson,sammankallande

mail:

mobil:070-6624414

 

Monica Envall

mail:monicaen@hotmail.se

mobil:070-8256721

 

Revisorer

Ewa Lysén Hedvall

mail: ewa@lysen.se

mobil: 070-751 05 88

 

Kerstin Nygårds

mail: kerstin.ekonomiservice@gmail.com

mobil: 070-295 06 80

Revisorssuppleanter

Marja Norgren ,Birger Forsling

 

Webmaster@labradorvastmanland.se

 

 

logga lrk