Välkommen

 

UTSTÄLLNINGEN ÄR INSTÄLLD! 

Välkommen till Labradorklubben Västmanlands inofficiella utställning
 
Lördagen den 1 oktober kl. 10.00 i Hedesunda 
 
Domare Emma Brantsjö (Windleafs kennel)
 
Anmälan görs till: utstallning@labradorvastmanland.se
 
I anmälan uppges:
 
 • Medlemsnummer i LRK
 • Ägarens namn
 • Ägarens fullständiga adress
 • Ägarens mobilnummer
 • Hundens titel och namn
 • Hundens registreringsnummer
 • Hundens kön
 • Hundensfärg
 • Vilken klass hunden ska delta i
 • Hundens fader, titel, namn och regnummer
 • Hundens moder, titel, namn och regnummer
 • Uppfödarens namn
 
Klassindelning och pris
 
Valpklass 1 (4–6mån)                         200 kronor
 
Valpklass 2 (6-9 mån)                         200 kronor
 
Juniorklass (9-15 mån)                      250 kronor
 
Unghundsklass (15-24 mån)             250 kronor
 
Öppenklass (från 24 mån)                250 kronor
 
Championklass                                    250 kronor
 
Jaktklass                                              250 kronor
 
Veteranklass 1 (7-10 år)                   Gratis
 
Veteranklass 2 ( från 10 år)             Gratis
 
Sista anmälningsdag är 15/9.
 
Anmälningsavgiften betalas in på LRK Västmanlands plusgiro 112001-3 senast 15/9.
 
 
 
VARMT VÄLKOMNA!