Välkommen

 

 
Ordförande

Jenny Nolhage mail: ordforande@labradorvastmanland.se

mobil: 070-650 36 75, telefon 0224-280 85

Sekreterare

Kerstin Dahlström  mail: sekreterare@labradorvastmanland.se
telefon: 0224-774 37

Kassör

Inger Bolin   mail: kassor@labradorvastmanland.se

mobil: 070-660 11 38 , telefon: 021-255 04

Jaktansvarig

Kim Johansson  mail: jakt@labradorvastmanland.se

mobil: 070-891 81 11

Vice ordförande

Lena Karlsson mail: ledamot@labradorvastmanland.se

mobil: 073-618 87 94

Suppleant och viltspåransvarig

Malin Pihlajasalo  mail: viltspar@labradorvastmanland.se

mobil: 072-310 09 97

Suppleant & Utställningsansvarig

Annika Ahlén   mail: utstallning@labradorvastmanland.se

mobil: 070-371 91 69 , telefon: 021-560 75

Utbildningsansvarig och adjungerad till styrelsen

Carina Henriksson mail: utbildning@labradorvastmanland.se

  

Valberedning

 

Ewa Lysén Hedvall, sammankallande

mail: ewa@lysen.se

mobil: 070-751 05 88

 

 

Camilla Wiberg

mail: Camilla.hairline@home.se

mobil: 073-091 57 67

 

 Anna Nääs

mail: anaas74@gmail.com

mobil: 070-3907309

 

 

Revisorer

Moa Persson  mobil: 070-660 35 76 , telefon: 0224-910 30

Sverre Lindkvist  telefon: 0224-166 35

Revisorssuppleanter

Johanna Karlsson, Tomas Englöf

 

Webmaster@labradorvastmanland.se

 

 

logga lrk