Välkommen

PROMENADER

 På den här sidan kommer vi skriva ut plats och datum för gemensamma vanliga koppelpromenader. Promenaderna försöker vi sprida ut på olika platser i regionen. För de hundägare som är intresserade av att gå gemensamma hundpromenader som även innehåller olika träningsövningar hänvisar vi till våran Träningsgrupp (se fliken Träningsgruppen på Menyn)

 . 

År 2016

 

Ett tips! så finns  det promenader varje söndag kl. 10.00 i Lånstagropen och det gäller alla raser. Den arrangeras inte direkt i klubbens regi. 
Vägbeskrivning: Åk från Västerås mot Sala. Vid skylten Solinge, Skultuna svänger ni vänster. Åk 150 - 200 m. Ta till höger in i grusgropen och där syns det var man kan ställa bilen.